1.
Breznica MG. Në gjurmë të traditave autoktone shqiptare në Kumanovë : Dukuri dhe probleme. UNV [Internet]. 2018 Sep. 10 [cited 2024 Feb. 25];19(19):198-20. Available from: https://albanica.al/univers/article/view/2991