1.
Bani M. Tendenca e kalimit nga mësimdhënia tradicionale në atë bashkëkohore në fushën e kimisë. UNV [Internet]. 2023 Feb. 16 [cited 2024 Feb. 25];23(23):253-61. Available from: https://albanica.al/univers/article/view/628