Vëll. 15 No. 7-9 (1971): Shêjzat

PËRMBAJTJA / Sommario

HILUSHI: Fishta si njerî dhe si poet (Fishta come uomo e come poeta) . Nga proza e Fishtës (Prose scelte di Giorgio Fishta) .- GIORGIO FISHTA: Il Liuto delle Montagne (Episodio di Oso Kuka) - Canto III - Tradusse in italiano: Ernesto Koliqi (Përkthim italisht i Kangës III të « Lahutës së Malcis » nga Ernest Koliqi - ERNEST KOLIQI: Takim me Karl Gurakuqin (Incontro con Karl Gurakuqi) - H.:Kuvend djalektologjik në Bressanone (Convegno dialettologico a Bressanone) - KORRESPONDENTI: Përkujtothet Petro Chicos-i (Commemorazione di P. Chicos) - GORRIT T.A. GOSLINGA: The Dutch in Albania (Gli Olandesi in Albania) - Darsëm e shqueme arbreshe në Sicili (Nozze italo-albanesi in Sicilia) - ANESTI ANDREA: Përkthime.  - VASIL D. ALARUPI : Skenderbeu (Scanderbeg) - Recensioni (Reçensime). - G. G.:Tesi di laurea in albanologia (Theza doktorate n’albanologji). - ANTONIO RELLUSCI FRASNJOTI: La Pastorizia a Frascineto (Blegtorija në Frasnitë) - Kronikë kulturore (Cronaca culturale) -- Mr. Gregory L. Chiriaco, Kryetar i ri i Vatrës. — Dr. Camaj profesor ekstraordinar. — Alto riconoscimento al prof. Kissling. — Z. Dashamir Petrela doktorohet. — Shugurohet Meshtar Lorenc Forestieri. — 25 vjetori i Shoqëris muslimane shqiptare. — Sukseset e Gjelosh Gjokës (A. de Genti). Promozione della cultura italo-albanese (I.C.F.). — Circoli culturali italo-albanesi in Calabria (Italo Costante Fortino). — L’Avaro di Molière in Arbresh (I.C.F.). — Fiori d’arancio. — Zhdukja e Tahir Zaimit (E.K.). — Lule përkuj timore. Tryeza e Redaksis (Il tavolo della Redazione)                         

Shêjzat
ISSN: 2517-9624
Vëll. 15 No. 7-9 (1971)
Botuar: 2022-06-14

Numri i Plotë