Hafizët shkodranë në monografinë e Prof. Dr. Feti Mehdiut

Autorët

  • Prof. Dr. Njazi Kazazi
  • Gilman Kazazi

DOI:

https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2659

Abstrakti

Prof. Dr. Feti Mehdiu, i diplomuar për Filologji Orientale në Fakultetin e Filologjisë, Beograd, dhe i specializuar për gjuhë arabe, në Universitetit e Kajros, 1975-’76, ka punuar për një kohë të gjatë si pedagog në Departamentin e Orientalistikës në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës (UP). Përveç artikujve të shumtë, ai ka botuar rreth 28 libra në  fusha  të  ndryshme, midis të cilëve edhe veprën me titull “Hafizët tanë gjatë historisë. Leksikon”. Kjo monografi paraqet përmbledhtazi biografitë e hafizëve më të shquar shqiptarë në periudhë kohore nga shekulli XVIII deri në vitin 2010.

Fjalët kyçe:

Hafizët shkodranë, monografi, Prof. Dr. Feti Mehsiuc, biografi

References

Prof. Dr. Feti Mehdiu, Hafizët tanë gjatë historisë. Leksikon (shek. XVIII-2010),

Prishtinë, 2010.

Downloads

Botuar

2019-05-20

Si të citoni

Kazazi , Prof. Dr. Njazi, and Gilman Kazazi. 2019. “Hafizët Shkodranë Në Monografinë E Prof. Dr. Feti Mehdiut”. Univers 20 (20):286-89. https://doi.org/10.59164/univers.v20i20.2659.

Numri

Seksioni

Botime në fokus