Arkivat dhe dëmtimet nga faktorët shoqërorë në Shqipëri

(djegiet, shkatërrimet dhe humbjet e dokumenteve)

Autorët

  • Dr. Endrit Musaj Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Abstrakti

Krahas faktorëve fizikë, kimikë, biologjikë etj., një faktor që ndikon në dëmtimin e arkivave dhe të dokumenteve janë edhe faktorët shoqërorë, si: humbjet, shkatërrimet, djegiet, asgjësimet jo sipas kritereve arkivore etj. Gjatë historisë së shtetit shqiptar ka periudha ku këta faktorë kanë krijuar dëme në dokumente dhe arkiva, duke filluar me Luftën e Parë Botërore për të vazhduar deri në ditët tona me format e vjedhjes së dokumente dhe shitjes së tyre apo asgjësimet jo sipas kritereve arkivore. Nëpërmjet këtij prezantimi do të përpiqem që, me dokumente arkivore, t’i pasqyroj sadopak disa çaste mbi dëmtimet e dokumenteve në vendin tonë, të shkaktuar nga faktorët shoqërorë dhe përpjekjet që po bëhen, nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, si organi më i lartë i rrjetit arkivor në Shqipëri, për ta minimizuar ndikimin e këtyre faktorëve në dokumentet e Fondit Arkivor Kombëtar.

Fjalët kyçe:

Dokument, arkiv, asgjësim, ruajtje, DPA

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2021-10-17

Si të citoni

Musaj, E. . (2021). Arkivat dhe dëmtimet nga faktorët shoqërorë në Shqipëri: (djegiet, shkatërrimet dhe humbjet e dokumenteve) . Arkivat Shqiptare, 56(1-2), 115–120. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/89