Vëzhgime mbi antonimet me parashtesa në gjuhën Shqipe

Autorët

  • Miço Samara

Abstrakti

Antonimia në giuhën shqipe me format që ajo paraqitet është ende e pastudjuar mirë. Gjuhëtarë të ndryshëm shqiptarë në kërkimet e tyre e kanë prekur disa herë çështjen e antonimisë. Por këto .kërkime janë të përhapura andej këndej në vepra, gramatika ose tekste të ndryshme mësimore. Mungon gjer më sot një studim i veçantë që t’i përmbledhë rezultatet e këtyre kërkimeve, duke u thelluar në problemet që dalin gjatë studimit të antonimisë në gjuhën shqipe. Autorët që prekin këtë problem si p.sh. K. Cipo në Gramatikën e vet ose komentet e tij në veprën -«Histori e Skënderbeut» të N. Frashërit, hartuesit e Fjalorit shpjegues të gjuhës shqipe (1954), pedagogët Sh. Demiraj dhe J. Stefi në tekstet e tyre mësimore për shkollat e larta, në përgjithësi, nuk janë nisur nga pozita të shëndosha e të qarta teorike mbi antoniminë.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Botuar

2023-06-19

Si të citoni

Samara, M. (2023). Vëzhgime mbi antonimet me parashtesa në gjuhën Shqipe. Studime Filologjike, 19(1), 153–162. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1673

Numri

Seksioni

Articles